Születési hely: Karcag
Születési idő: 1953. április 16.
Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
(1976-)

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet, SZTE (2003-)

6724 Szeged, Mars tér 7.
Telefon: +36-62/544-001

Fax: +36-62/546-371
e-mail:
szabog@szef.u-szeged.hu

Akadémiai doktori értekezés tézisei

 

TANULMÁNYOK

 

ÖNÉLETRAJZ

 

Munkahely: Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Élelmiszeripari Műveletek és Környezettechnika Tanszék (1976-), SZTE (2003-). szabog@szef.u-szeged.hu

 

Egyetemi tanulmányok: Élelmiszeripari Technológiai Egyetem Moszkva, Budapesti Műszaki Egyetem.

 

Oklevél: Okleveles gépészmérnök (1976), Budapesti Műszaki Egyetem, Oklevél: gépipari gazdasági mérnök (1982), Kertészettudományi doktori fokozat (1983), Műszaki Tudomány Kandidátusa (1988), Habilitált doktor (1998), MTA Doktora (2007).

 

Nyelvtudás: orosz, angol.

 

Egyetemi tisztség: Tanszékvezető (1989-), oktatási főigazgató-helyettes: (1989-1993), tudományos főigazgató-helyettes: (1993-1996), kari főigazgató (1996-2003), SZTE Műszaki képzés fejlesztése Bizottság mb. Vezetője (2000-2003). SZTE Támogatás Szervező Bizottság mb. vezetője (2000-2003). SZTE Dél-alföldi Agrártudományi Centrum Elnök (2000-2003). SZTE Gazdasági és Közkapcsolatok rektorhelyettes (2000-2003). SZTE Egyetemi Tanács Tagja (2000-2003). SZTE rektor: (2003-).

Tudományos tisztség: MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Elnök (1999-2003). MTA Szegedi Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Élelmiszergépészeti és Művelettani Munkabizottság elnöke (1997-2003). MTA Agrártudományok Osztálya, Agrárműszaki Bizottsági tag (2001-től). MTA Kémiai Tudományok Osztálya Vegyipari Gépészeti Munkabizottság (2002-től). Magyar Ösztöndíj Bizottság, Agrártudományi Szakmai Kollégium tagja (1999-2004). Honourable Member of the Scientific Council of I. I. Mechnikov Odessa National University (2005). Honourary Professor of the Moscow State University of Food Production (2006).

Tudományos megbízatások: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Egyetemi Doktori Tanács, Élelmiszermérnöki és Ökonómiai Szakbizottsági tag (1995-2000). Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági gépészet alapjai PhD program, Műszaki Tudományi Doktori Iskola, alapító külső tag (2000-től). Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság. Külső tag (2001-től). Kaposvári Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet Tudományos Tanács tag (2000-2003).

Hazai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagsága: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Közleményei, Publicationes Universitatis Horticulturae Industriaeque Alimentariae, Szerkesztőbizottsági tag (1997-2003). Tejgazdaság c. szakmai lap (Hungarian Dairy Journal, Scienece and Practice) Tanácsadó Szerkesztőbizottsági tag (1994-2003).

Tudományos konferenciák szervező bizottsági tagság: HUN-Pra-PARTEC International Conference on Practical Aspects of Particle Technology. Budapest (Hungary) 21-24. August 2001., 4. Magyar Szárítási Szimpózium. Mosonmagyaróvár, 2001 október 18-19., The 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. Budapest (Hungary) 27-30 May 2003., 5. Magyar Szárítási Szimpózium. Szeged, 2003.

 

Főbb kutatási pályázatok:

 1. Szabó, G.(1995-1997): Kombinált (vibro-aerofluidizáció, konvekció, mikrohullám) energiaközléses térben lejátszódó impulzus-, hő- és komponens transzportfolyamatok vizsgálata. Országos Tudományos Kutatási alap OTKA T 017714 Témabeszámoló. Pályázat időtartama: 1995. február 28.-1997. december 31.      

 2. Szabó, G.(1996-1997): Az élelmiszeripari mérnök és szakmenedzser képzés ipari-gyakorlati oktatási bázisának fejlesztése. Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése. Szakmai jelentés. PHARE program HU-94.05. 

 3. Szabó, G. (1997-2000): Development of a Practical Educational Basis for Food Industry Engineers and Professional Managers. Phare HU-94.05.0101-L001/06.

 4. Szabó, G., Kovács, E.(1995-1996):         Hüvelyes magvak mikrohullámú kezelése a termék minőségének javítása céljából. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Magyar-Spanyol Kormányközi Tudományos és Technológiai Együttműködés. TéT 4.

 5. Szabó, G. (1997-1999): Élelmiszerek gyártóműveleteinek és minősítő módszerének vizsgálata és fejlesztése. FKFP 1032/1997-1999.

 6. Szabó, G. és tsai. (2000-2002): Mikrohullámú kezelés alkalmazása fonalasgombák ergoszterin tartalmának gyors feltárásában, gabonafélék gombafertőzöttsége mértékének megállapítására. FKFP 0261/2000. 

 7. Szabó, G., Fenyvessy J. (2000-2001): Étkezési Túrókészítmények termékválaszték bővítése, új feldolgozási, tartósítási és minőségbiztosítási eljárások alkalmazásával. OM 53/200.

 8. Szabó, G. és tsai. (2001-2003): Integrált technológiai rendszer kifejlesztése a megújuló energiaforrások környezetbarát hasznosítására (INTER-MEGENERG). Szegedi Tudományegyetem Széchenyi terv Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Program. Rész-témavezető.

 9. Szabó, G. és tsai. (2002-2004): Mezőgazdasági eredetű termékek hőfizikai paramétereinek meghatározása újszerű mérési és kiértékelő módszerekkel konduktív, konvektív és mikrohullámú hőkezelések során. OTKA pályázat
   T 037480.

 10. Szabó G. és tsai. (2002-2005): Community Vocational Training Action „Bios & Environment Transnational Network” LEONARDO DA VINCI Project. Programme. Second Phase: 2002-2005.

 11. Szabó, G. és tsai. (2005-2008): Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont (KNRET): A dél-alföldi régió életminőségét javító integrált rendszerek fejlesztése. NKTH pályázat

Testületi, társadalmi megbízatások: Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, tiszteletbeli tagja (2004-től). Felsőoktatás Tudományos Tanács (FTT) plénum tagja (1998-2000). FTT Finanszírozási Szakbizottság tagja (1999-2000). Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium tagja (1999-2003). Progress Alapítvány Kuratórium tagja (1996-2003). UNICOTEC Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Kht. Felügyelőbizottság elnöke (2002-2003). Rotary Klub, Szeged alapító tagja (1990-2005). I. Szeged Lions Klub tagja (2005-től). DÉMÁSZ Kajak-Kenu Szakosztály Elnökségi tagja (2006-), MRK Egyetemi Tagozat Elnöke (2007-), MÉTE Elnöke (2008-)..

Külföldi tanulmányutak:

- Institute de Fermentaciones Industriales. Instituto Superior de Investigationes Cientificias Spanyolország (1998-2000 között 1 hónap) „Microwave Treatment of Grain Legumes for Better Quality of Products” (Senior Scientist).

 

- Lincoln University campus Great Grimsby UK, Food Research Centre (1999-2002 között 1 hónap) “Optimising concentration of fruit juices using membrane processes including novel membrane techniques”.(Senior Scientist)

 

- „Bios & Environment Transnational Network” Project co-ordinator LEONARDO DA VINCI Project. Community Vocational Training Action Programme. Second Phase: 2002-2005. Görögország (Athén) (2002.).

 

- Leuven University, Belgium. EUA /European University Association/ Workshop I. Governance and Leadership: Developing New Policies and Skills. (2003).

 

- Dublin University, Írország. EUA Workshop II. Managing the University Community. (2004).

 

Kitüntetés: Tankönyv-nívódíj (Élelmiszer-ipari eljárások és berendezések, 1996)., Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002)., Akadémiai Díj, MTA Elnökség (2001)., Tankönyv nívódíj (Műszaki hőtan mérnököknek 2002)., Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru.Szakmai elismerése a mikrohullámú kutatás, a termodinamika oktatása és az élelmiszeripari mérnöki tevékenység területén elért eredményekért. (2004)., A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2004)., Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2005), FAO Emlékérem (2007).

 

Kutatási területek: Vibro-aero fluidizációs szárítás, agglomerálás, instantizálás. Hibrid (konvektív-mikrohullámú) energiaközléses anyagkezelés. Mikrohullámú hőközlés elmélete és gyakorlata. Mikrohullámú extrakció. Hő-, anyag- és impulzus transzport folyamatok vizsgálata élelmiszeripari műveletekben, eljárásokban.  Hűtve és fagyasztva gyártás, tárolás. Energiamenedzsment.

 

Főbb publikációk: Tudományos közleményeinek száma: 151. Társszerzős tankönyvei száma 4. Oktatási jegyzeteinek száma 7. Szabadalmak száma 3.

 

- R. Rajkó, G. Szabó, C.Vidal–Valverde, E. Kovács (1997): Designed Experiments for Reducing Antinutritive Agents in Soybean by Microwave Energy. J.Agric. Food Chem. 45. pp. 3565–3569.

 

- G. Szabó, R. Rajkó, C. Hodúr (1998): Combined Energy Transfer by Microwave-Convective Drying of Agriculture Materials. Hung. Agric. Eng. Vol. 11. 23-25.

 

- Szabó, G., Rajkó, R., Kovács, E., Vidal-Valverde C. (1998): Optimisation of Microwave Treatment for Reducing Enzyme Activity of Soybean. In "Proceedings of the international symposium on applications of modelling as an innovative technology in the agri-food chain" 29 November - 2 December, Wageningen, The Netherlands., Edited by: L.M.M. Tijskens., M.L.A.T.M. Hertog. Published by ISHS, Leiden, The Nederlands.(ISBN 90 6605 940 0) Acta Horticulture, Volume, 476, pp. 141-149.

 

- G. Szabó, R. Rajkó, R., C. Hodúr (1998):Agglomeration-Drying by Microwave. Bulletins for Applied Computer Mathematics.
BAM – 1532/’98 – LXXXVI –A p. 215-223.

 

- G. Szabó., K. Rigó (2000): Agglomeration-Drying of Food Powders by Combined Microwave/Conventional Energy Transfer in Vibro-Fluid Layer. 3rd Israeli Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. The Dead Sea, Israel. May 29-June 1, 2000. Proceedings Volume 1. 2.20-2.28 pp.

 

- Szabó, G. (2001): Theoretical and Experimental Study of Agglomeration-Ddrying of Food Powders in Vibro-Fludized Bed by Microwave-Convection Method. Internetional Conference on Partical Aspects of Particle Technology. HUN-Pra-PARTEC. Budapest, 21-24 August. Proceedings pp. 343-346.

 

- K. Rigó., G. Szabó, J. Téren, J. Varga (2001): Application of Microwave-Assisted Ergosterol Extraction (MAE) Method to Assess Fungal Contamination in Plant Products. EUROFOODCHEM XI. Norwich Research Park. Biologically-Active Phytochemicals in Food. Edited by: W. Pfannhauser, G.R. Fenwick & S. Khokhar (ISBN 0-85404-806-5) pp. 253-255.

 

- Szabó, G., Rajkó, R., Neményi, M., Hodúr, C. (2002): Modelling of Combined Hot-air Convective and Microwave Drying of Mushroom (Agaricus Bisporus). International Drying Symposium. IDS’2002. Beijing, August 27-30. China. Drying 2002. Edited by: C.W. Cao., Y.K. Pan., X.D. Liu., Y.X. Qu. Series Editor: A.S. Mujumdar. Volume A pp. 319-326.

 

- Szabó, G. Ludányi, L., Forgács, E. (2002): Egyenletes elektromágnese téreloszlású kombinált mikrohullámú meleg levegős vibrofluidágyas kísérleti szárító berendezés fejlesztése. EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság. Szerk: Nagy, J. (ISBN 963 472 695 X). pp. 321-328.

 

- Ludányi, L., Szabó, G., Forgács, E. (2002): Aero-vibrofluidizációs agglomeráló berendezés mikrohullámú szárító egysége. Műszaki Kémiai Napok’02 Veszprém. (ISBN 963 7172 95 5) Szerk: Filka, J. pp. 262-271.

 

- G. Szabó., L. Ludányi., R. Rajkó., E. Forgacs. (2003): Recent Developments of Combined Microwave-assisted Hot-Air Vibrfluidised Bed Dryer with Homogenius Distribution of Electromagnetic Field. 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. 2. pp. 13.31-13.36.

Szeged, 2008. május 26.

 

CURRICULUM VITAE

 

Prof. Dr.  Gábor SZABÓ MSc. CSc.

Department Head, Rector

 

Workplace: University of Szeged, College Faculty of Food Engineering, Department of Unit Operations and Environmental Technology (1976-), University of Szeged (2003-). szabog@szef.u-szeged.hu

 

Undergraduate studies: Moscow State University of Food Production, Budapest University of Technology and Economics.

 

Certificates: Moscow State University of Food Production, Certificate: Mechanical Engineer (1976), Budapest University of Technology and Economics, Certificate: Qualified Mechanical Economic Engineer (1982), doctoral degree in horticulture (1983), Candidate of Technical Sciences (1988), Habilitated Doctor (1998).

                                            

Knowledge of foreign languages: Russian, English

                                                          

Academic positions: Department Head (1989-); Deputy Director-general for Education (1989-1993); Deputy Director-general for Scientific Affairs (1993-1996); Faculty Director-general (1996-2003); Acting Leader of the Committe for Developing Technical Training, University of Szeged (2000-2003); Acting Leader of the Committee for Organizing Support, University of Szeged (2000-2003); Chairman of the Agricultural Centre of the Southern Great Plain, University of Szeged (2000-2003); Vice-rector for Economic and Public Relations, University of Szeged (2000-2003); Member of the University Council, University of Szeged (2000-2003); Rector of the University of Szeged: (from 2003-).

 

Scientific positions: President of the Technical Committee of the Regional Committee in Szeged, Hungarian Academy of Sciences (1999-2003); President of the Committee for Food Engineering and Operation Science, Technical Committee of the Regional Committee in Szeged, Hungarian Academy of Sciences (1997-2003); Member of the Committee on Agricultural Engineering, Section of Agricultural Sciences, Hungarian Academy of Sciences (from 2001); Complex Committee on Chemical and Processing Engineering, Section of Chemical Sciences, Hungarian Academy of Sciences (from 2002); Member of the Agricultural Council, Hungarian Scholarship Board (1999-2004); Honourable Member of the Scientific Council of I. I. Mechnikov Odessa National University (2005).

 

Scientific commissions: University of Horticulture and Food Industry, Doctoral University Council, Member of the Committee for Food Engineering and Economics (1995-2000); Faculty of Mechanical Engineering, Szent István University,  Foundations of Agricultural Engineering Ph.D. Program, Graduate School of Engineering, External Foundation Member (from 2000-); University of West Hungary, Faculty of Agriculture, Mosonmagyaróvár Doctoral Council and Habilitation Committeee. External Member (from 2001); University of Kaposvár, Research Institute of Technical Chemistry, Member of the Scientific Council (2000-2003).

 

Membership in the editorial boards of national periodicals: Publications of the University of Horticulture and Food Industry, Publicationes Universitatis Horticulturae Industriaeque Alimentariae, Member of the Editorial Board (1997-2003); Hungarian Dairy Journal, Scienece and Practice, Counselling Member of the Editorial Board (1994-2003).

 

Memberhip in the organization committees of scientific conferences: HUN-Pra-PARTEC International Conference on Practical Aspects of Particle Technology. Budapest (Hungary) 21-24th August, 2001.; 4th  Hungarian Drying Symposium,  Mosonmagyaróvár, 18-19th October, 2001.; The 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. Budapest (Hungary) 27-30th  May, 2003.; 5th Hungarian Drying Symposium, Szeged, 2003.

 

Main applications of research:

 1. Szabó, G. (1995-1997): Examining Impulse, Heat and Component Transport Processes in Combined (Vibro-aero-fluidization, Convection, Microwave) Energy Transfer Field. National Scientific Research Foundation (OTKA), Research Report OTKA T 017714. Duration of the application: 28th February, 1995.- 31st December, 1997.

 2. Szabó, G.(1996-1997): Improving the Industrial-Practical Educational Basis of Training Food Industry Engineers and Professional Managers. Strengthening the Relationship Between Education and Economy. Research Report. PHARE Program HU-94.05. 

 3. Szabó, G. (1997-2000): Developing a Practical Educational Basis for Food Industry Engineers and Professional Managers. Phare HU-94.05.0101-L001/06.

 4. Szabó, G., Kovács, E.(1995-1996): Microwave Treatment of  Grain Legumes for Better Quality of Products. National Technical Development Board, Hungarian-Spanish Inter-governmental Scientific and Technological Cooperation. TéT 4.

 5. Szabó, G. (1997-1999): Examining and Improving Production Operations  and Qualifying Methods of Food Products. FKFP 1032/1997-1999.

 6. Szabó, G. et al., (2000-2002): Applying Microwave Treatment in the Quick Exploration of the Ergosterin Content of Microspores to Assess the Fungal Contamination of Cereals. FKFP 0261/2000. 

 7. Szabó, G., Fenyvessy, J. (2000-2001): Expanding the Variety of Cheese Curd Products for Consumption by Applying New Methods of Processing, Conservation and Quality Assurance. OM 53/200.

 8. Szabó, G. et al. (2002-2004): Determining the Heat-physical Parameters of Products of Agricultural Origin by New Methods of Measurement and Assessment During Conductive, Convective and Microwave Heat Treatment. OTKA application T 037480.

 9. Szabó G. et al. (2002-2005): Community Vocational Training Action „Bios & Environment Transnational Network” LEONARDO DA VINCI Project. Programme. Second Phase: 2002-2005.

 10. Szabó, G. et al. (2005-2008): Regional University Knowledge Centre for Environmental and Nanotechnology: Developing Integrated Systems to Improve the Quality of Life of the Southern Great Plain Region. NKTH application.

Board and social commissions: Honorary Member of the Csongrád County Engineering Chamber (from 2004); Plenary Member of the Higher Education Scientific Council (FTT) (1998-2000); Member of the FTT Financing Committee (1999-2000); Member of the Foundation for Szeged Scientific Advisory Board (1999-2003). Member of the Progress Foundation Advisory Board (1996-2003); President of the Supervisory Board of the UNICOTEC Universitas Cooperational Research and Technology Transfer Centre Commercial and Credit Company (2002-2003); Founding Member of the Rotary Club, Szeged (1990-2005); Member of the I. Szeged Lions Club (from 2005).

 

Study trips abroad:

- Institute de Fermentaciones Industriales. Instituto Superior de Investigationes Cientificias, spain (between 1998 and 2000, 1 month) „Microwave Treatment of Grain Legumes for Better Quality of Products” (Senior Scientist).

 

- Lincoln University Campus Great Grimsby UK, Food Research Centre (between 1999 and 2002, 1 month) “Optimising concentration of fruit juices using membrane processes including novel membrane techniques”.(Senior Scientist)

 

- „Bios & Environment Transnational Network” Project co-ordinator LEONARDO DA VINCI Project. Community Vocational Training Action Programme. Second Phase: 2002-2005. Greece (Athens) (2002.).

 

- Leuven University, Belgium. EUA /European University Association/ Workshop I. Governance and Leadership: Developing New Policies and Skills. (2003).

 

- Dublin University, Ireland. EUA Workshop II. Managing the University Community. (2004).

 

Honours: Schoolbook Niveau Prize (Food Industrial Processes and Equipments, 1996);  Széchenyi Scholarship for Professors (1998-2002); Academy Prize, Presidium of the Hungarian Academy of Sciences (2001); Schoolbook Niveau Price (Technical Thermodynamics for Engineers 2002); Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru. Professional recognition of the results achieved in the fields of microwave research and teaching thermodynamics as well as the scientific work carried out in the field of food engineering (2004); Commemorative Plaquette for the Hungarian Higher Education (2004); Middle Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary (2005).

 

Fields of research: Vibro-aero fluidizational drying, agglomeration, instantization. Hybride (convective-microwave) energy transfer material treatment. Theory and practice of microwave heat transfer. Microwave extraction. Examining processes of heat, material and impulse transport in food industry operations, procedures. Production and storage by methods of cooling and freezing. Energy management.

 

Main publications: Number of scientific publications: 151. Co-author of 4 schoolbooks. Number of distributed university notes: 7. Number of patents: 3.

 

-Rajkó, R., Szabó, G., Vidal–Valverde, C.,  Kovács, E. (1997): Designed Experiments for Reducing Antinutritive Agents in Soybean by Microwave Energy. J.Agric. Food Chem. 45. pp. 3565–3569.

 

- Szabó, G., Rajkó, R., Hodúr, C. (1998): Combined Energy Transfer by Microwave-Convective Drying of Agriculture Materials. Hung. Agric. Eng. Vol. 11. 23-25.

 

- Szabó, G., Rajkó, R., Kovács, E., Vidal-Valverde C. (1998): Optimisation of Microwave Treatment for Reducing Enzyme Activity of Soybean. In "Proceedings of the international symposium on applications of modelling as an innovative technology in the agri-food chain" 29th November – 2nd December, Wageningen, The Netherlands., Edited by: L.M.M. Tijskens., M.L.A.T.M. Hertog. Published by ISHS, Leiden, The Nederlands.(ISBN 90 6605 940 0) Acta Horticulture, Volume, 476, pp. 141-149.

 

- Szabó, G.,  Rajkó, R., Hodúr, C. (1998): Agglomeration-Drying by Microwave. Bulletins for Applied Computer Mathematics.
BAM – 1532/’98 – LXXXVI –A p. 215-223.

 

- Szabó, G., Rigó, K. (2000): Agglomeration-Drying of Food Powders by Combined Microwave/Conventional Energy Transfer in Vibro-Fluid Layer. 3rd Israeli Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. The Dead Sea, Israel. 29th May-1st June, 2000. Proceedings Volume 1. 2.20-2.28 pp.

 

- Szabó, G. (2001): Theoretical and Experimental Study of Agglomeration-Ddrying of Food Powders in Vibro-Fludized Bed by Microwave-Convection Method. Internetional Conference on Partical Aspects of Particle Technology. HUN-Pra-PARTEC. Budapest, 21-24th August. Proceedings pp. 343-346.

 

- Rigó. K., Szabó, G.,  Téren, J., Varga, J. (2001): Application of Microwave-Assisted Ergosterol Extraction (MAE) Method to Assess Fungal Contamination in Plant Products. EUROFOODCHEM XI. Norwich Research Park. Biologically-Active Phytochemicals in Food. Edited by: W. Pfannhauser, G.R. Fenwick & S. Khokhar (ISBN 0-85404-806-5) pp. 253-255.

 

- Szabó, G., Rajkó, R., Neményi, M., Hodúr, C. (2002): Modelling of Combined Hot-air Convective and Microwave Drying of Mushroom (Agaricus Bisporus). International Drying Symposium. IDS’2002. Beijing, August 27-30. China. Drying 2002. Edited by: C.W. Cao., Y.K. Pan., X.D. Liu., Y.X. Qu. Series Editor: A.S. Mujumdar. Volume A pp. 319-326.

 

- Szabó, G. Ludányi, L., Forgács, E. (2002): Developing a Combined Microwave-assisted Hot-Air Vibrofluidised Bed Experimental Dryer with Homogenious Distribution of Electromagnetic Field. EU-Conform Agriculture and Food Security. Editor: Nagy, J. (ISBN 963 472 695 X). pp. 321-328.

 

- Ludányi, L., Szabó, G., Forgács, E. (2002): The Microwave Dryer Unit of Aero-vibrofluidisational Agglomerating Apparatuses. Technical Chemistry Days’02, Veszprém. (ISBN 963 7172 95 5) Editor: Filka, J. pp. 262-271.

 

- Szabó, G., Ludányi, L., Rajkó, R., Forgacs, E. (2003): Recent Developments of Combined Microwave-assisted Hot-Air Vibrofluidised Bed Dryer with Homogenius Distribution of Electromagnetic Field. 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. 2. pp. 13.31-13.36.