Irodalom:
Forgó Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle, 2001. július-augusztus.
Tanács Lajos (2005): Élelmiszer-ipari nyersanyagismeret. Szaktudás Kiadó, Budapest.